"Dịch vụ của chúng tôi - Sự tin tưởng của bạn"
Dự án
Lắp Đặt Hệ Thống Giám Sát Năng Lượng Điện Cho Nhà Máy Jabil-TP HCM

Thiết kế giao diện người dùng :

- Thiết kế giao diện như sơ đồ single line nhà máy :

 

- Thiết kế dashboard về năng lượng tiêu thụ và các thông số điện :

 

- Tạo Report thông số điện các dạng tabular ,trend :

 

- Tạo Billing report cho năng lượng tiêu thụ :