"Dịch vụ của chúng tôi - Sự tin tưởng của bạn"
Tin tức
Cuộc thi “Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà năm 2013”

Năm 2013 tiếp tục tổ chức cuộc thi "Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà" - Ảnh minh họa

Năm nay là năm thứ 4 cuộc thi được tổ chức, nhằm tiếp tục thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp và tòa nhà thực hiện biện pháp quản lý năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng hiệu quả kinh doanh, hướng tới một nền kinh tế "xanh", phát triển bền vững; nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu; phổ biến, nhân rộng những mô hình quản lý năng lượng hiệu quả thành công trong cả nước.

Tham dự cuộc thi, các đơn vị sẽ được tư vấn thực hiện các giải pháp để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quảng bá thương hiệu của mình. Ngoài ra, các doanh nghiệp đoạt giải thưởng sẽ được Ban tổ chức hướng dẫn lập hồ sơ tham dự giải thưởng Quản lý năng lượng ASEAN hàng năm.

Năm 2012, cuộc thi “Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà” đã trao giải cho 30 đơn vị xuất sắc công nghiệp và tòa nhà với 2 giải thưởng: quản lý năng lượng hiệu quả và quản lý năng lượng sáng tạo độc đáo.

Các doanh nghiệp tham gia đã thực hiện 355 giải pháp, tiết kiệm gần 6.300 TOE/năm, giảm phát thải 16.500 TOE/năm. 

Nguồn: EVN