"Dịch vụ của chúng tôi - Sự tin tưởng của bạn"
Tuyển dụng

Tại ATP, chúng tôi chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ trong công việc. ATP đánh giá cao sự Trung thực, Nhiệt tình và Hướng đến hành động tạo ra kết quả. Chúng tôi xây dựng chế độ khen thưởng xứng đáng và khuyến khích các thành viên công ty phát huy năng lực trong môi trường làm việc thân thiện và đoàn kết.

Để đăng ký gia nhập công ty, vui lòng gửi hồ sơ về email: info@atpsi.com.vn