"Dịch vụ của chúng tôi - Sự tin tưởng của bạn"
Dịch vụ

Quản lý hệ thống điện

Quản lý hệ thống điện bao gồm:

 •  Bảo trì, bảo dưỡng, thử nghiệm hệ thống và thiết bị điện của mạng lưới trung và hạ thế
 •  Thay thế, lắp đặt máy biến áp
 •  Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện

Tối ưu hoá nguồn năng lượng

Hệ thống tối ưu hoá bao gồm:

 •  Tối ưu hoá công suất điện
 •  Giám sát chất lượng điện năng

Hệ thống giám sát năng lượng

Cung cấp:

 •  FactoryTalk Energy Metrix   
 •  Energy Visualization
 •  Phần mềm giám sát năng lượng StruxtureWare
 •  Giải pháp tiết kiệm năng lượng:
 1. Biến tần cho hệ thống Quạt và Máy bơm
 2. Giải pháp chiếu sáng