"Dịch vụ của chúng tôi - Sự tin tưởng của bạn"
Dự án
Lắp Đặt Hệ Thống Giám Sát Năng Lượng Điện Cho Nhà Máy Thép Pomina2- Vũng Tàu
Thi công phần mềm tại nhà máy
- Cài đặt thông số đo: V, A, kW, kVar, kWh...
- Thiết kế HMI, Graphic trên máy tính server
- Cấu hình hiễn thị thông số đo đếm theo thời gian thực Real time display (with real time trending, and real time kW reading)
- Cấu hình Events & Alarming
- Cấu hình hệ thống chụp các dạng sóng (I, U, P, Q, Curve)
- Cấu hình quản lý cơ sở dữ liệu
- Cấu hình lưu trữ dữ liệu và báo cáo
- cài đặt license cho các thiết bị
Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng
- Hướng dẫn cho nhân viên nhà máy nắm được cách sử dụng và vận hành hệ thống. (01 ngày)
- Cung cấp tài liệu training, O&M
Thử nghiệm hệ thống
- Tiến hành test tất cả chức năng của hệ thống để đảm bảo hoạt động theo yêu cầu của nhà máy. 
- Chạy chương trình thử nghiệm tại site trên hệ thống phần mềm.