"Dịch vụ của chúng tôi - Sự tin tưởng của bạn"
Sản phẩm
Bộ chuyển đổi Modbus RS485 sang Ethernet TCP/IP
Bộ Chuyển Đổi EGX100

Modbus converter EGX100  chuyển từ RS485 sang TCP/IP, Ethernet Gateway 10/100Mbps UTP Ethernet, 1 RS-485 serial port