"Dịch vụ của chúng tôi - Sự tin tưởng của bạn"
Dự án
Bảo Trì Hệ Thống Điện Hạ Thế Nhà Máy Huhtamaki- Bình Dương

- Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra bảo trì cấu chì FCO

Bảo trì trạm biến áp ABB, 2500KVA, 22/0.4KV, bao gồm:

- Vệ sinh  công nghiệp toàn bộ máy biến áp bằng máy hút chân không và alcohol

- Thay thế gel silicon

- Kiểm tra rò dầu trước khi dừng máy

- Kiểm tra cách điện, nhiệt tại các đầu cực LV/HV

- Kiểm tra và siết chặt các đầu cốt LV/HV bằng cần lực chuyên dụng.

- Đo điện trở cách điện

- Thí nghiệm mẫu dầu (theo tiêu chuẩn của điện lực)

Bảo trì 02 trạm điện hạ thế, bao gồm:

- Vệ sinh công nghiệp các đầu cốt, thanh cái, máy cắt

- Kiểm tra vận hành của máy cắt hạ thế

- Siết chặt các kết nối bằng cần lực chuyên dụng

Tại các tủ

- Tủ máy cắt chính MSB#1 & 2

- Các tủ tụ bù

- Tủ phụ tải

- Emergency panels

- Và các tủ dự phòng

Kiểm tra & thí nghiệm cho:

- Kiểm tra & đo điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc cho 02 máy biến áp

- Đo cách điện cho 12m cáp từ cầu chì FCO đến máy biến áp.

- Đo cách điện cho các đầu cốt cáp động lực

- Kiểm tra chức năng vận hành, bảo vệ và đo điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc cho 02 máy cắt ACB (Schneider) 4000A

Thực hiện bảo trì và thí nghiệm cho các động cơ 110kW, bao gồm:

- Vệ sinh công nghiệp

- Đo điện trở cách điện